Pearl

Nalaten aan Scapino

Als dansliefhebber kunt u uw passie doorgeven aan de volgende generatie, door Scapino Ballet Rotterdam op te nemen in uw testament. Op deze manier kunt u bijdragen aan de continuïteit en toekomst van Nederlands oudste dansgezelschap.

Er zijn verschillende manieren om te na te laten aan Scapino Ballet Rotterdam. Omdat Scapino een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is, zijn wij geen belasting verschuldigd over uw nalatenschap. Daarom komt uw erfenis volledig ten gunste van Scapino.

Erfstelling

Het is mogelijk om Scapino Ballet Rotterdam bij testament te benoemen tot (mede)erfgenaam. Door middel van een dergelijke erfstelling ontvangt Scapino een door u bepaald percentage van uw nalatenschap. U kunt Scapino dus bijvoorbeeld erfgenaam maken naast uw eventuele kinderen.

Legaat

Als u Scapino niet tot erfgenaam wilt maken, maar wel in uw testament wilt opnemen, kunt u Scapino tot legataris maken. Dat betekent dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed (bijvoorbeeld een huis, een stuk grond of een aandelenportefeuille) nalaat aan Scapino. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.

Fonds op naam

Met een fonds op naam kiest u zelf naar welk project uw geld gaat en u geeft het project een naam. Vaak richt iemand al bij leven een fonds op naam op, maar dat kan ook per testament gebeuren.

Notaris

Voor algemene vragen over erven en schenken kunt u terecht bij de notaristelefoon: 0900 346 93 93 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 14.00 uur, € 0,25 p/m) of op de website www.notaris.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over, of behoefte aan meer informatie over de verschillende vormen van steun? Neem dan vrijblijvend contact op met Erik Pals (algemeen directeur Scapino Ballet Rotterdam) door te bellen naar 010 4142414 of te e-mailen.