Een groep mensen aan een lange gedekte tafel. Een deel zit en een aantal staat al proostend op een stoel.

Dankbaar de nieuwe kunstenplanperiode in

Fantastisch nieuws! Scapino Ballet Rotterdam ontvangt een positief advies voor zowel onze landelijke positie in de culturele Basisinfrastructuur (BIS) als voor de Rotterdamse cultuurplanperiode 2025 – 2028. Dat betekent dat we de komende vier jaar opnieuw prachtige voorstellingen en bijzondere projecten kunnen produceren onder artistieke leiding van Nanine Linning.

In de artistieke visie voor 2025 – 2028 kiest Scapino als overkoepelend thema ‘nature versus nurture’. De actuele problemen van deze tijd worden geadresseerd, waaronder uitputting van de aarde, klimaatcatastrofes en de manier waarop technologie ingrijpt op ons leven.

“De koerswijziging die beschreven wordt in de aanvraag maakt nieuwsgierig naar de komende periode.”

“In de aanvraag zitten meerdere prikkelende ideeën zoals het betrekken van het publiek via de Salons, het werken met nieuwe technologieën zoals AI, het gebruik van de Cinedansfilms of het presenteren van ‘immersieve’ producties.”

“Er is vertrouwen dat Scapino organisatorisch over voldoende competenties beschikt om de komende vier jaar weer een reeks grote (locatie)voorstellingen te produceren.”

We zijn dankbaar voor het vertrouwen, het positieve advies en de mooie woorden van de gemeente Rotterdam en het Rijk over het ingediende plan ‘Transformatie, de kunst van het ontwikkelen’. Die geven ons de motivatie om ons in de komende vier jaar keihard in te zetten voor Scapino’s missie: art as agent for change.