Leden van Stichting De Vijf Kunsten (+/- 1945) | Nicolaas Wijnberg staat vierde van links (fotograaf onbekend)

Aart Verstegen

De Nederlandse danser en choreograaf Aart Verstegen (1920 - 1998) was nauw betrokken bij de oprichting van het Scapino Ballet, waarvan hij bovendien vier jaar artistiek leider was.

Verstegen werd opgeleid door Nederlandse dansers Sonia Gaskell en Els Keezer. Internationaal danste hij bij Ballets Jooss, het Metropolitan in Londen en het Noors Ballet in Oslo. Net na de oorlog maakte hij als danser deel uit van de groep De Vijf Kunsten, waaruit het Scapino Ballet ontstond. Omdat Verstegen een van de weinige mannelijke dansers was, kreeg hij direct de rol als solist. Als danser bleef hij tot 1953, af en aan, verbonden aan Scapino. Daarna danste hij bij Ballet Recital, een kleine balletorganisatie opgericht door Sonia Gaskell. Uit dat gezelschap kwam het Nederlands Ballet voort en het Nederlands Danstheater, waarvan Verstegen in 1959 een van de initiatiefnemers was.

Leden van Stichting De Vijf Kunsten (+/- 1945) | Nicolaas Wijnberg staat vierde van links (fotograaf onbekend)
Leden van Stichting De Vijf Kunsten (+/- 1945) | Aart Verstegen zit uiterst rechts (fotograaf onbekend)

In 1970 keerde Verstegen terug naar Scapino, waar hij artistiek leider werd, naast Armando Navarro. Door betere choreografen en dansers aan te nemen en de salarissen te verhogen, brachten zij Scapino samen naar een hoger niveau. Ze richtten zich nog steeds op de jeugd, maar de focus kwam meer op de dans te liggen, in plaats van op het kind. Verstegen heeft Navarro tot 1974 artistiek bijgestaan, daarna verliet hij Scapino.