Scapino zoekt een voorzitter en lid van de Raad van Toezicht

Scapino Ballet Rotterdam is het stadsdansgezelschap van Rotterdam. Als grootste dansgezelschap zijn we er trots op een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de stedelijke culturele infrastructuur. Maar ook buiten Rotterdam kunnen dans- en theaterliefhebbers van onze grote zaal voorstellingen genieten. Scapino Ballet Rotterdam danst in alle grotere theaters in het land. En met regelmaat in het buitenland.

Scapino Ballet Rotterdam maakt eigenzinnige dans op topniveau. Onze voorstellingen treden buiten de gebaande paden, zijn toegankelijk, theatraal, multidisciplinair en meestal uitgevoerd met live muziek. Het leveren van een artistieke prestatie op zich is voor ons niet genoeg. Onze voorstellingen krijgen pas waarde als die door anderen worden gezien en iets teweeg brengen. En dan niet alleen bij de incrowd, de recensenten en de kenners, nee: vooral bij het grote publiek! Hoe meer mensen ons werk zien, hoe beter. We hebben de ambitie om steeds weer een nieuw publiek in aanraking te brengen met dans.

Educatie zit in ons DNA. Scapino is vlak na de oorlog opgericht als gezelschap voor de jeugd. Nog steeds speelt cultuureducatie een belangrijke rol: cultuur vergroot immers allerlei vaardigheden die juist nu hard nodig zijn. Jongeren kunnen dan ook niet vroeg genoeg in contact komen met dans.

Scapino Ballet Rotterdam vindt het ook belangrijk om bij te dragen aan talentontwikkeling van dansers en choreografen. Ieder jaar maakt een aantal stagiaires deel uit van het ensemble. Zij maken op intensieve wijze kennis met de professionele danspraktijk. Veelbelovende choreografische talenten kunnen hun eigen danstaal ontwikkelen door werk te maken voor het gezelschap.

Scapino Ballet Rotterdam is altijd in beweging. Het gezelschap is dynamisch en leergierig. Inspiratie, intuïtie en hartstocht zijn ruimschoots aanwezig. Niet alleen in de studio’s, maar ook in de kantoororganisatie. We hebben lef: we nemen zowel in artistiek als in commercieel opzicht (verantwoorde) risico’s.

De komende periode zal in het teken staan van het verder versterken van de positie van het gezelschap, zowel als stadgezelschap van de stad Rotterdam als gezelschap dat deel uitmaakt van de landelijke basisinfrastructuur. Daarnaast zal de komende jaren de opvolging van de artistiek directeur zijn beslag krijgen.

Scapino Ballet Rotterdam is, in verband met het aflopen van de termijnen, op zoek naar een voorzitter en lid van de Raad van Toezicht.
 

RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. De Raad staat de directie met advies terzijde.

De leden zijn onafhankelijk. De Raad is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van de directie en van deelbelangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs.

Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over een respectabel netwerk, de Raad van Toezicht als geheel dekt verschillende netwerken, bij voorkeur in de landelijke en lokale politiek, het bedrijfsleven en de culturele sector.

In zijn samenstelling waarborgt de Raad diversiteit, met aandacht voor leeftijd, culturele achtergrond en gender. Bij de samenstelling wordt rekening gehouden met een zo groot mogelijke spreiding, zowel maatschappelijk als wat deskundigheden betreft.

PROFIEL VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

 1. elk lid heeft affiniteit met de missie en visie van Scapino Ballet Rotterdam.
 2. elk lid heeft het vermogen om het beleid en functioneren van de organisatie op hoofdlijnen te toetsen en te komen tot een weloverwogen oordeel.
 3. elk lid is sparringpartner voor de directie en heeft als zodanig een advies- en klankbordfunctie.
 4. elk lid heeft inzicht in de belangen van stakeholders.
 5. elk lid weet de juiste balans te vinden tussen betrokkenheid en distantie.
 6. elk lid heeft de kritische houding van een bestuurlijk toezichthouder.
 7. elk lid heeft oog voor maatschappelijke ontwikkelingen.
 8. elk lid heeft voldoende beschikbaarheid. De leden worden geacht aanwezig te zijn bij ca. 3 premières en 5 tot 6 vergaderingen per theaterseizoen. Daarnaast zijn de leden beschikbaar voor overleg met de directie.
 9. elk lid onderschrijft de code cultural governance, de code culturele diversiteit en de fair practice code.
   

AANVULLEND PROFIEL VAN DE VOORZITTER
De voorzitter:

 1. is een boegbeeld van de stichting naar buiten.
 2. is verbonden aan de stad en/of regio en heeft een breed bestuurlijk en commercieel netwerk.
 3. is regisseur van het proces van toezicht houden, mede in het kader van de code van good governance.
 4. beschikt over bewezen verbindende kwaliteiten.
 5. beheerst de vergadertechniek.
 6. heeft onderhandelingservaring.
 7. is in staat zijn een goede relatie te onderhouden met alle leden van de Raad afzonderlijk en met de Raad als geheel.
 8. heeft visie op de taak en de rol van werkgever.
 9. heeft een brede maatschappelijke belangstelling met mondiale blik.
 10. heeft voldoende beschikbaarheid (zeker het dubbele van de overige leden).
   

GEVRAAGDE KWALIFICATIES
De voorzitter:

 1. is een teamspeler.
 2. is communicatief en representatief.
 3. heeft een pragmatische instelling en hands on mentaliteit.
 4. staat midden in het werkzame leven.
 5. heeft een goed politiek inzicht.
 6. heeft lef en weet het hoofd koel te houden.
   

AANVULLEND PROFIEL VAN HET NIEUWE LID
Naast een voorzitter is Scapino Ballet Rotterdam op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht dat goed is ingevoerd in de (inter)nationale danswereld.

TERMIJN
Uitgegaan wordt van maximaal twee statutaire zittingstermijnen (2 x 4 jaar).

RENUMERATIE
De functie is onbezoldigd.

PROCEDURE
Uw sollicitatie inclusief CV kunt u sturen naar info@binoq.nl.

Informatie kunt u inwinnen bij Deirdre Carasso (deirdre.carasso@scapinoballet.nl), voorzitter a.i.

De sluitingsdatum van de vacature is 23 november.

De gesprekken vinden plaats in de week van 30 november.

Menu