Scapino zoekt een Artistiek Directeur

LET OP: de inzendtermijn voor deze vacature is verstreken

Sinds de oprichting in 1945 door o.a. Johanna Snoek heeft Scapino Ballet Rotterdam slechts vier artistiek directeuren gekend. De huidige artistiek directeur Ed Wubbe vindt het na 30 jaar tijd om de verantwoordelijkheid, en de uitdagingen die daar bij komen kijken, over te dragen aan een volgende generatie. Daarom zoeken wij een ambitieuze artistiek directeur die met een uitgesproken artistieke visie verder wil bouwen aan de positie van ons gezelschap.

 

Het gezelschap

 

Scapino Ballet Rotterdam is een van de vijf grote dansgezelschappen van Nederland en het oudste professionele dansgezelschap van Nederland. Sinds 1992 zijn wij het stadsdansgezelschap van Rotterdam en leveren zo een onmisbare bijdrage aan de stedelijke culturele infrastructuur. Daarnaast maakt Scapino deel uit van de landelijke culturele Basisinfrastructuur (de BIS).
In Nederland genieten dansliefhebbers in alle (middel)grote theaters van onze enerverende voorstellingen. Daarnaast treedt Scapino ook met regelmaat buiten de grenzen op.
In 2021 viert het gezelschap het 75-jarig jubileum.

Scapino maakt voorstellingen met een herkenbare signatuur: eigenzinnig, origi-neel, toegankelijk, theatraal en multidisciplinair. Vaak uitgevoerd met live muziek. Scapino Ballet Rotterdam is altijd in beweging. Dynamiek is dagelijkse kost en kenmerkt de werkwijze van de organisatie. De leergierigheid van het team en de leiding wordt gevoed door een gezonde nieuwsgierigheid. Bij Scapino ontbreekt het nooit aan inspiratie, intuïtie en hartstocht. Niet alleen in de studio’s, ook achter de bureaus van de kantoormedewerkers en bij de technische ploeg.
Scapino heeft lef en laat dat zien door artistieke en commercieel verantwoorde risico’s te nemen.

Ons beleid is gebaseerd op drie pijlers, namelijk produceren, talentontwikkeling en educatie.

 • Wij produceren (avondvullende) voorstellingen voor de grote zaal. Dat kan werk zijn van de huidige artistiek directeur. Maar we dagen ook ervaren en talentvolle gastchoreografen uit om buiten gebaande paden te treden en zich te verhouden tot de dynamiek van de stad Rotterdam en de maatschappij in bredere zin. Hierdoor ontstaat nieuw werk dat innovatief, verbindend en kwalitatief hoogwaardig is.
   
 • Wij bieden veelbelovend choreografietalent de mogelijkheid een hand-tekening te ontwikkelen door werk te maken voor een energiek gezelschap met professioneel getrainde topdansers. Dit zijn bij voorkeur duurzame samenwerkingsverbanden waarmee Scapino bijdraagt aan een volgende stap in hun carrière. Veel choreografen die zich bij Scapino hebben kunnen ontwikkelen, werken inmiddels bij grote huizen of toonaangevende gezelschappen.
  Scapino maakt ook veel werk van de ontwikkeling van danstalent. Ieder jaar maakt een aantal stagiaires van gerenommeerde dansvakopleidingen intensief deel uit van ons ensemble. Zij ontdekken met zorgvuldige begeleiding alle facetten van de professionele danspraktijk.

  Het stimuleren van veelbelovend choreografie- en danstalent is niet alleen van belang voor de toekomst van Scapino zelf, het is ook essentieel voor de innovatie van de dans als kunstvorm. Scapino laat zich daarbij inspireren door andere (kunst)disciplines: interactie en uitwisseling voeden de rijkdom van de verbeelding.
   

 • Educatie zit diep verankerd in ons DNA. Scapino werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht als eerste professionele dansgezelschap voor de jeugd ter wereld. Inmiddels heeft cultuureducatie als een van onze pijlers een opwindende ontwikkeling doorgemaakt. Kinderen en jongeren kunnen niet vroeg genoeg in contact komen met dans, om via verbeelding, avontuur en beweging onmisbare vaardigheden op te doen. Ook daar tekenen we voor bij Scapino.

Scapino staat garant voor het leveren van artistieke topprestaties. Die krijgen echter pas daadwerkelijk waarde wanneer ze door anderen worden gezien en bij hen iets teweeg brengen.

Niet alleen bij recensenten, kenners en professionals, vooral ook bij Het Publiek; dat schrijven we bewust met hoofdletters. De band met een groot en breed publiek staat bij ons hoog in het vaandel. Bovendien brengen we ook telkens nieuw publiek met dans in aanraking. Hoe meer mensen dans ervaren, hoe beter. Het werk van Scapino nodigt daartoe sterk uit. En legt een sterke basis onder de inhoudelijke band met betrokken professionals van de theaters die wij tijdens onze (inter)nationale tournees aandoen.

Het ensemble bestaat uit 18 dansers, de organisatie heeft in totaal 42 FTE. Scapino streeft ernaar een werkomgeving te creëren waarin welzijn, samen-werking en inclusie de norm zijn.

In verband met de op handen zijnde pensionering van de huidige artistiek directeur, zoekt Scapino een nieuwe artistiek directeur.

De vacature

De nieuwe artistiek directeur omarmt de kwaliteit, betekenis en kernwaarden van Scapino Ballet Rotterdam ruimhartig. Tegelijkertijd heeft deze persoon (hij, zij, hen) een duidelijke visie op de toekomstige koers van het gezelschap en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. De kandidaat heeft de ambitie om deze leiding-gevende functie op eigentijdse, innovatieve en inclusieve manier te vervullen en de competenties om die ambitie waar te maken. Wij vragen van iedere kandidaat een aansprekende en overtuigende visie op de kracht, de identiteit en de pijlers van Scapino én een opvatting hoe deze aangescherpt, veranderd en verder getild kunnen worden. De kandidaat zoekt naar de beste manier om het gezelschap aan de ‘superdiverse’ stad die Rotterdam is, te verbinden. En zorgt er voor dat Scapino een graag geziene gast is op de grote podia in Nederland en buitenland.

We zoeken kandidaten voor wie Scapino dé plek is waar ervaring, talent, compe-tenties en artistieke en maatschappelijke relevantie samenkomen. Dat kunnen en mogen ‘ervaren rotten’ zijn maar evenzeer ook verrassende kandidaten uit onverwachte hoek. Een achtergrond als choreograaf of uitvoerend danser is geen must, ook kandidaten met ervaring of ambitie in artistiek management worden uitgenodigd te reageren.

Verantwoordelijkheden

 • De nieuwe artistiek directeur ontwikkelt een uitgesproken en overtuigende artistieke visie op de kracht en potentie van Scapino Ballet Rotterdam, zowel in relatie tot de podiumkunsten in Nederland en de stad Rotterdam, als tot het diverse pallet aan theaters en in relatie tot actuele maatschap-pelijke ontwikkelingen;
 • formuleert een uitgesproken visie op het samenstellen van een goed functionerend team van dansers, balletmeesters, choreografen en gastdocenten en begeleidt hen tijdens hun carrière bij Scapino;
 • pakt de eindverantwoordelijkheid met beide handen aan en kan de hoeveel-heid en complexiteit van het werk aan;
 • ondersteunt de ontwikkeling van het educatie beleid;
 • vertaalt belangrijke actuele thema's als diversiteit, maatschappelijke relevantie, nieuwe ontwikkelingen in de podiumkunsten etc. naar concrete en oorspronkelijke keuzes die onderdeel worden van het artistieke beleid en creëert daar draagvlak voor in de organisatie.

Competenties

 • De artistiek directeur van Scapino Ballet Rotterdam is een charismatische, inspirerende en verbindende leider en teambouwer. De focus ligt op het gehele team, vanuit het besef dat elke artistieke keuze ook een organisa-torische en financiële keuze inhoudt.
 • is in staat een inclusief artistiek beleid te ontwikkelen en uit te voeren, in samenwerking met het management team en andere afdelingen van de organisatie;
 • heeft een relevant netwerk, onderhoudt dit en bouwt het uit.
 • voelt de drive om de ontwikkelingen in het (inter)nationale dansveld op de voet te volgen en dansers en choreografen te scouten;
 • kan hoofdzaken en bijzaken scheiden en bevordert deze competentie ook bij medewerkers;
 • heeft een zakelijk en bedrijfsmatig inzicht en realiseert zich dat elke inhoudelijke keuze organisatorische en financiële consequenties heeft;
 • heeft ervaring met creatieve processen;
 • heeft een beeldbepalende aanwezigheid, ook voor de buitenwereld;
 • heeft inzicht in en gevoel voor de belangen van stakeholders en onderschrijft de code cultural governance, de code culturele diversiteit en de fair practice code.
 • kan multi-tasken, luistert en is een teamplayer.

De nieuwe artistiek directeur krijgt de tijd om een visie voor het gezelschap verder te ontwikkelen teneinde dat beleid vorm te geven in het Meerjarenbeleidsplan 2025-2028. Daarbij behoort een overgangsfase tot de mogelijkheden, waarin de huidige en nieuwe artistiek directeur samenwerken en het stokje gefaseerd wordt overdragen.

De artistiek directeur vormt samen met de algemeen directeur het bestuur van de stichting. Beide leggen gezamenlijk en afzonderlijk verantwoording af aan de raad van toezicht.

Remuneratie
De aanstelling betreft een fulltime dienstverband. De arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld binnen de kaders van de CAO Toneel en Dans en de in de sector gebruikelijke arbeidsvoorwaarden.

De datum van aanvang wordt in onderling overleg bepaald.

Procedure
Van kandidaten ontvangen wij een motivatiebrief waarin kort en krachtig hun visie op de toekomst van Scapino Ballet Rotterdam wordt gedeeld met de raad van toezicht. Een assessment maakt deel uit van de procedure. De sluitingsdatum van de vacature is 23 januari 2022.

Sollicitaties inclusief curriculum vitae kunnen worden gestuurd naar Tirza Paais (tirza.paais@scapinoballet.nl). Informatie over de functievereisten is te verkrijgen via algemeen directeur Erik Pals (erik.pals@scapinoballet.nl)

Contact

Scapino Ballet Rotterdam
Eendrachtsstraat 8
3012XL Rotterdam

tel: 010 - 414 24 14
(ma t/m vr 09:00 - 17:30)

info@scapinoballet.nl

Nieuwsbrief

© 2022 Scapino Ballet Rotterdam
Menu