Scapino Ballet groeit

Met ingang van het huidig seizoen heeft Scapino Ballet Rotterdam zijn activiteiten aanzienlijk uitgebreid. Het ensemble is versterkt met acht dansers en extra Young Talents, afkomstig van de Nederlandse dansopleidingen, waardoor wij twee keer per seizoen dertig extra theaters kunnen bespelen. Dit seizoen doen wij dat met de succesvoorstellingen Holland & Le Chat Noir en Pearl van choreograaf Ed Wubbe.

Scapino is er van overtuigd dat dans een veel groter publiek kan bereiken dan nu het geval is. Vanuit de theaters in het land is er een grote en toenemende vraag naar groot gemonteerde dansvoorstellingen. Tegelijkertijd zien wij dat de huidige vier BIS-gezelschappen aan deze vraag niet kunnen voldoen. Daardoor is er onvoldoende spreiding van dans in Nederland en kunnen de theaters in veel steden vrijwel geen danspubliek opbouwen. Gesteund door het succes van de afgelopen jaren wil Scapino hier verandering in brengen.

De inzet van eigen reserves én de garantstelling van het Gieskes Strijbis Fonds maken het mogelijk om jaarlijks 60 extra voorstellingen te spelen. Hierdoor kan in de middelgrote steden danspubliek opgebouwd worden dat ook zijn weg kan vinden naar andere, jonge makers. Scapino wil, samen met de theaters, bouwen aan een structureel steviger basis van dans in Nederland waardoor op termijn ook de kansen voor jonge dansmakers zullen toenemen.

Na een periode met herneming van bewezen successen wil Scapino nóg meer ruimte maken voor jonge makers. Dat doen we al met programma’s als TWOOLS, The Square, Made in Rotterdam en als founding partner van het choreografieconcours RIDCC. Maar ons uitgebreide gezelschap biedt ook kansen om meer werk te maken en daarmee de doorstroom van jong choreografisch talent naar de grote zaal te garanderen. Over twee jaar wil Scapino een volgende stap zetten en de tourneeplanning en - verkoop gaan doen voor een aantal jonge choreografen die nu vaak nog voor gesloten deuren komen te staan.

Contact

Scapino Ballet Rotterdam
Eendrachtsstraat 8
3012XL Rotterdam

tel: 010 - 414 24 14
(ma t/m vr 09:00 - 17:30)

info@scapinoballet.nl

Nieuwsbrief

© 2023 Scapino Ballet Rotterdam
Menu