Located behavior, shaped in attitude

Located behaviour, shaped in attitude, is een ballet dat zich concentreert op beweging, met daarin abstracte elementen van aangeleerd sociaal gedrag. Het is niet mijn bedoeling om mensen te laten zien of te bekritiseren in gespeelde situaties, maar‹‹om een vocabulaire van bewegingen te creëren, ingegeven door theorieën over menselijk gedrag, voornamelijk de gelaatsuitdrukkingen. In de loop van dit proces heb ik geprobeerd die uitdrukkingen te vertalen in lichaamstaal, die in zijn uiteindelijke vorm niet meer verwijst naar het gezicht.

De structuur van het stuk is gebaseerd op het gevoel van benadering, zoals dit wordt ervaren in de realiteit van alledaagse situaties en benadering als intuïtie. Het ballet als geheel zou kunnen worden ervaren als een 20 minuten durende samenvatting van situaties op straat; natuurlijk in abstracte en kunstmatige toneelzetting. Het belang en de interpretatie van deze situatie zijn aan de kijker ter beoordeling en mogen de aandacht niet afleiden van de visuele relevantie van het ballet.

Door de persoonlijkheden van de vier dansers creëert het stuk zijn eigen sfeer en is het niet afhankelijk van één bepaalde muzikale ondersteuning.

Menu